Image
Image
Image
Image

PROGRESS TRADING, spol. s.r.o. si kladie za cieľ vytvárať moderné riešenia na dodávku dielov pre leteckú techniku a tým aj napomáhať svojim zákazníkom k bezproblémovej výrobe, oprave a aj prevádzke lietadiel.

01 Kto?

Spoločnost’ PROGRESS TRADING, spol. s.r.o. bola založená v roku 2000. Spoločnost’ je držiteľom oprávnenie ISO 9001:2008, č.os. QMS-292/11. Od vzniku je spoločnost’ vedená manažmentom s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti.

02 Čo?

Od jej založenia sa spoločnost’ venuje dodávke náhradných dielov, lietadiel z krajín bývalého Sovietskeho zväzu.

03 Prečo?

Spoločnost’ PROGRESS TRADING, spol. s.r.o. si kladie za cieľ od svojho vzniku vytvárat’ moderné riešenia na dodávku dielov na leteckú techniku a tym aj napomáhat’ svojim zákaznikom k bezproblémovej výrobe, oprave ako aj prevádzke lietadiel.